Spoorwegstraat-Kolemveldstraat - afkoppeling grachtinlaat

De werkzaamheden van dit project omvatten vooral de aanleg van drie wachtbekkens ten zuiden van de spoorweg:

  • achter de spoorweg ter hoogte van de ambachtelijke zone
  • langs het kapelletje aan het begin van de Kolemveldstraat
  • ter hoogte van de voormalige overweg van de Spoorwegstraat

In het totaal zal hiervoor ongeveer 5000 m³ grond afgevoerd moeten worden en dat zal voornamelijk gebeuren via de overweg van de Kolemveldstraat.

We gaan ervan uit dat de hinder voor de omwonenden beperkt zal blijven.

Naast de aanleg van de wachtbekkens dienen er  rioleringswerken uitgevoerd te worden in de Spoorwegstraat en het stukje Kolemveldstraat tussen de Leuvensesteenweg en de spoorwegovergang.

  • Voor de rioleringswerken in de Kolemveldstraat zal de tractorsluis tijdelijk verwijderd worden zodat de bewoners via Vertrijk kunnen rijden.
  • In de Spoorwegstraat wordt er maar één weghelft opgebroken en vernieuwd voor de aanleg van de riolering (rechterzijde komende van de Leuvensesteenweg) Op die manier zullen de woningen buiten de werkuren nagenoeg steeds bereikbaar zijn.  

De werken zijn toegewezen aan aannemer COLAS. De effectieve werkzaamheden zullen in maart kunnen aanvatten en nog voor het bouwverlof (begin juli) kunnen afgerond worden. Een sterk bepalende factor voor uitvoering zal mogelijk het voorafgaandelijk archeologisch onderzoek kunnen zijn.


Omwille van de huidige coronaregels kon er geen infoavond georganiseerd worden.

De omwonenden werden op de hoogte gebracht over de planning van de werken via een schrijven (5 februari 2021), samen met de contactgegevens van de mogelijke aanspreekpunten voor deze werf. Je vindt deze brief in bijlage.


Start van de werken op donderdag 22 april

Op donderdag 22 april starten effectief de werken in de Spoorwegstraat. Hierbij zal de toplaag asfalt over de volledige breedte van de weg afgefreesd worden. Daarna zal één weghelft opgebroken worden voor de aanleg van de riolering.

Tijdens de werkuren mag er niet geparkeerd worden op de rijweg.

De hinder zal beperkt blijven voor de Spoorwegstraat zelf.

De betrokkenen worden op de hoogte gebracht door de aannemer via een brief. Je vindt deze brief in bijlage.


Waarom deze werken?

De huidige riolering aanwezig in de Spoorwegstraat en Kolemveldstraat transporteert te veel regenwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roosbeek. Dat regenwater is voornamelijk afkomstig van de velden aan de zuidzijde van de spoorweg, maar komt ook van de straten en daken van de woningen. Met deze werken zal Aquafin het huishoudelijk afvalwater scheiden van het regenwater zodat het afvalwater efficiënter kan gezuiverd worden en de kans dat het nog ongezuiverd in de Velpe terechtkomt verkleint.

Voor de scheiding van het vuilwater van het regenwater wordt de bestaande riolering in de twee straten hergebruikt voor het regenwater en legt Aquafin een nieuwe leiding aan voor het vuilwater.

Daarnaast zullen er drie bufferbekkens aangelegd worden langs de spoorweg aan de zuidzijde om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren richting de Moergracht en de Grote Vondelbeek.


Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u