Roosbeek: Spoorwegstraat-Kolemveldstraat - afkoppeling grachtinlaat

Alle info over deze werken vind je via:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/22123-afkoppeling-grachtinlaat-spoorwegstr-oude-baan-kolemveld

Heb je een vraag?

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/22123-afkoppeling-grachtinlaat-spoorwegstr-oude-baan-kolemveld/contact


UPDATE 21/02/2022

De werken in de Kolemveldstraat zijn volledig afgewerkt. De tractorsluis zal opnieuw geplaatst worden.


UPDATE 14/10/2021

De werken in de Spoorwegstraat zijn volledig achter de rug.

Fietsers kunnen opnieuw langs de Kolemveldstraat passeren.

ECHTER: Op 20 tot 22 oktober zullen er nog werken zijn aan de spoorwegovergang, en gaat deze dus twee dagen dicht!

Na 22/10 zijn alle werken achter de rug en zal de tractorsluis opnieuw worden geplaatst.


UPDATE 24/08/2021

In de Spoorwegstraat zijn de voorbereidingswerken aan de gang om donderdag 26/08 te asfalteren (zowel onderlaag als bovenlaag).

De rioleringswerken in de Kolemveldstraat zijn in uitvoering en vooropgesteld om tegen 3/09 het wegdek opnieuw te kunnen aanleggen. Enkele dagen nadien, vanaf 6/09 is fiets- en voetgangersverkeer terug mogelijk. Het landbouwverkeer en het autoverkeer voor de plaatselijke bewoners zal pas na de uithardingsperiode van het beton opnieuw mogelijk zijn (midden september).

De bewonersbrief voor omwonenden (zie bijlage) wordt vandaag gebust door de aannemer.


UPDATE 02/08/2021

Omwille van rioleringswerken tussen de Leuvensesteenweg en de spoorwegovergang (Kolemveld) is er geen verkeer mogelijk van 9 augustus tot 6 september.

(nadien volgt een betonnering van de weg)

Fietsers volgen de reeds bestaande omleiding.

Omwonenden zijn op de hoogte gebracht.


Start van de werken op donderdag 22 april

Omwille van de huidige coronaregels kon er geen infoavond georganiseerd worden.

De omwonenden werden op de hoogte gebracht over de planning van de werken via een schrijven (5 februari 2021), samen met de contactgegevens van de mogelijke aanspreekpunten voor deze werf. Je vindt deze brief in bijlage.

Op donderdag 22 april starten effectief de werken in de Spoorwegstraat. Hierbij zal de toplaag asfalt over de volledige breedte van de weg afgefreesd worden. Daarna zal één weghelft opgebroken worden voor de aanleg van de riolering.

Tijdens de werkuren mag er niet geparkeerd worden op de rijweg.

De hinder zal beperkt blijven voor de Spoorwegstraat zelf.

De betrokkenen worden op de hoogte gebracht door de aannemer via een brief. Je vindt deze brief in bijlage.


Waarom deze werken?

De huidige riolering aanwezig in de Spoorwegstraat en Kolemveldstraat transporteert te veel regenwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roosbeek. Dat regenwater is voornamelijk afkomstig van de velden aan de zuidzijde van de spoorweg, maar komt ook van de straten en daken van de woningen. Met deze werken zal Aquafin het huishoudelijk afvalwater scheiden van het regenwater zodat het afvalwater efficiënter kan gezuiverd worden en de kans dat het nog ongezuiverd in de Velpe terechtkomt verkleint.

Voor de scheiding van het vuilwater van het regenwater wordt de bestaande riolering in de twee straten hergebruikt voor het regenwater en legt Aquafin een nieuwe leiding aan voor het vuilwater.

Daarnaast zullen er drie bufferbekkens aangelegd worden langs de spoorweg aan de zuidzijde om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren richting de Moergracht en de Grote Vondelbeek.

Aanleg van drie wachtbekkens ten zuiden van de spoorweg:

  • achter de spoorweg ter hoogte van de ambachtelijke zone
  • langs het kapelletje aan het begin van de Kolemveldstraat
  • ter hoogte van de voormalige overweg van de Spoorwegstraat

In het totaal zal hiervoor ongeveer 5000 m³ grond afgevoerd moeten worden en dat zal voornamelijk gebeuren via de overweg van de Kolemveldstraat. We gaan ervan uit dat de hinder voor de omwonenden beperkt zal blijven.

Rioleringswerken in de Spoorwegstraat en het stukje Kolemveldstraat tussen de Leuvensesteenweg en de spoorwegovergang:

  • Voor de rioleringswerken in de Kolemveldstraat zal de tractorsluis tijdelijk verwijderd worden zodat de bewoners via Vertrijk kunnen rijden.
  • In de Spoorwegstraat wordt er maar één weghelft opgebroken en vernieuwd voor de aanleg van de riolering (rechterzijde komende van de Leuvensesteenweg) Op die manier zullen de woningen buiten de werkuren nagenoeg steeds bereikbaar zijn.  

De werken zijn toegewezen aan aannemer COLAS. De effectieve werkzaamheden zullen in maart kunnen aanvatten en nog voor het bouwverlof (begin juli) kunnen afgerond worden. Een sterk bepalende factor voor uitvoering zal mogelijk het voorafgaandelijk archeologisch onderzoek kunnen zijn.


Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u