Willebringen-Honsem: Weg- en rioleringswerken

Update 13/12/2021

Wegenis- en rioleringswerken in de Meldertsestraat starten in het voorjaar van 2022. Er zal een infomoment voorzien worden. Meer info volgt later.


De geplande weg- en rioleringswerken Honsem-Willebringen zullen in twee fasen aanbesteed en uitgevoerd worden. In een eerste fase gaan de weg- en rioleringswerken in de Meldertsestraat uitgevoerd worden. Het ontwerp  hiervoor is in een finale fase.

Er wordt naar gestreefd om deze werken dit jaar nog aan te besteden zodat aansluitend het grensoverschrijdende fietspadenproject tussen Bierbeek en Meldert vervolledigd kan worden.


Als vooronderzoek op de in de toekomst uit te voeren wegenis- en rioleringwerken te Honsem-Willebringen zullen er tussen 09.01.2020 en 16.01.2020 reinigings- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd worden in volgende straten:

  • Doornstraat
  • Jordaanstraat
  • Meldertsestraat
  • Veldstraat
  • Bevekomsestraat

De betreffende straten worden hiervoor niet afgesloten maar enige hinder of oponthoud is wel mogelijk.

De betrokken bewoners ontvingen hierover een brief (zie bijlage).


De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken staat momenteel op de planning van 2026 – 2027.


plan werken honsem

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Vandaag gesloten