Leefloon

Het leefloon is een sociale uitkering die een minimum inkomen garandeert aan personen zonder bestaansmiddelen of van wie de bestaansmiddelen lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Voorwaarden

Het leefloon kan enkel worden uitgekeerd indien er geen recht is op een andere uitkering zoals een werkloosheidsvergoeding, pensioen, enz.

Als voorwaarde geldt dat de aanvrager bereid is om een tewerkstelling te aanvaarden, tenzij dit onmogelijk blijkt door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen.

Bedrag

Bij de uitkering van het leefloon wordt uiteraard rekening gehouden met de inkomsten waarover je al beschikt. Op basis daarvan wordt een aanvullend of volledig leefloon toegekend.

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort:

  • Samenwonende: €544,91
  • Alleenstaande: €817,36
  • Persoon met gezin ten laste: €1.089,82

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten