Klachten over de kwaliteit van een woning

Wanneer je een klacht hebt aangaande gevaarlijke toestanden in een woning, zoals onveilige gas- en elektriciteitsvoorzieningen, vochtproblemen, onhygiënische toestanden...,  kan je deze schriftelijk indienen bij de burgemeester waarna deze je klacht zal laten onderzoeken.

Procedure

Je kan een onderzoek aanvragen als huurder of als eigenaar, maar ook als buur. Ook de politie en brandweer kunnen een onderzoek aanvragen.
Anonieme meldingen worden niet behandeld. Je naam wordt echter niet meegedeeld.

De woning wordt gecontroleerd in aanwezigheid van eigenaar(s) en huurder(s).
De burgemeester kan de woning ongeschikt verklaren en/of werken opleggen, die dienen uitgevoerd te worden binnen een bepaalde termijn. Na de opgelegde termijn wordt gecontroleerd of die werken wel degelijk uitgevoerd zijn.

Uitzonderlijk wordt de woning onbewoonbaar verklaard tot de onveilige of ongezonde situatie is verholpen.

woningkwaliteit.boutersem@igo.be