Evenement aanvragen

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Je dient je aanvraag minstens drie maanden voor de datum van de activiteit te bezorgen.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • op openbaar domein;
  • of waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • of waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of waarvoor een vergunning voor het schenken van sterke drank gevraagd wordt;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Alle aanvragen moeten via het formulier 'Evenementen - aanvraag' aangevraagd worden.

Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

Indien je een zaal van de gemeente wenst te gebruiken, reserveer deze dan eerst via 'Verhuur buurthuizen' en vul pas na bevestiging van de zaalreservatie het formulier 'Evenementen - aanvraag' in.

Alle informatie omtrent de infrastructuur, prijzen en voorwaarden kan je terugvinden onder www.boutersem.be/evenementen 

E-loket