Kadaster

Voor alle informatie over het kadaster kan je terecht bij de FOD Financiën:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster

Meer info

De gemeente is volgens het K.B. dd. 19 maart 1996 niet gemachtigd om uittreksels van de kadastrale plannen en uit de kadastrale legger af te leveren. Deze wettelijke bepaling betreft eveneens de mondelinge inlichting.

Procedure

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Surf naar www.myminfin.be en doorloop de volgende stappen:

  1. Meld u aan met uw eID-kaartlezer of Itsme
  2. Klik links in het menu op 'Mijn vermogen'
  3. Klik op 'Online kadastrale uittreksels'
  4. Selecteer de goederen
  5. Selecteer de juiste motivering
  6. Zoek het perceel op
  7. Selecteer het perceel
  8. Kijk uw bestelling na
  9. Betaal uw bestelling online (Bancontact)

Een aanvraag op papier indienen, kan met het formulier 'Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie'.

 

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan

Via de toepassing CadGIS kunt u gratis het kadastrale percelenplan bekijken.

Surf naar www.myminfin.be >Mijn vermogen > CadGIS

De toepassing is ook rechtstreeks toegankelijk via www.cadgis.be

U kunt in het plan zoeken op straatnaam en huisnummer en u kunt er ook een afdruk van maken.