Evaluatie van de thermografische foto van je woning

De voorbije winter (2017-2018) werd vanuit een klein, laagvliegend vliegtuigje een thermografische luchtfoto of warmtefoto gemaakt van het hele grondgebied van de gemeente Boutersem. Op deze luchtfoto is te zien hoeveel warmte er verloren gaat via de daken van woningen en gebouwen.  

Ondertussen werden de luchtopnames verwerkt tot een duidelijke thermografische kaart van de gemeente.

Elke inwoner kan aan de hand van de foto persoonlijk advies over het warmteverlies via het dak van de eigen woning te krijgen. Dit met het oog op het eventueel uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de woning.

Zo wil de gemeente haar inwoners ondersteunen en stimuleren om hun woning energetisch te renoveren. Het project loopt in samenwerking met Interleuven, het Woonloket en Kringwinkel Hageland.

In het kader hiervan was er op zaterdag 8 september een energiebeurs, waar je je foto kon komen bekijken. Ook op andere data en locaties waren afspraakmomenten mogelijk. Alle afspraakmomenten werden ingeboekt en in totaal kwamen meer dan 150 mensen hun foto bekijken en advies inwinnen indien dit nodig was.

Had jij de kans nog niet en wil je graag jouw foto nog bekijken? Geen probleem. Je kan hiervoor nog steeds langskomen op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Meld je aan bij de dienst Milieu. Je hoeft op voorhand geen afspraak meer te maken.

Je kan je thermografische foto ook komen bekijken tijdens de spreekuren van het Woonloket (op het gemeentehuis en OCMW).

Een juiste interpretatie van je foto is mogelijk als er voldoende informatie over je woning beschikbaar is. Dit gaat over het soort van dakbedekking, de ruimtes onder het dak, de aanwezigheid van zonnepanelen, enz ... Breng deze informatie zeker mee.

Meer info

De thermografische foto is online raadpleegbaar via onderstaande link:

https://boutersem.actionair-environnement.com/

foto hand energiebeurs

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen).

De gemeentediensten zijn steeds telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. 

Op dinsdag is er geen avonddienst meer. Ook telefonisch zijn de diensten op dinsdagavond niet bereikbaar.