Sociale Dienst: Informatie, Opvang & Begeleiding

De sociale dienst kan informatie en hulp verstrekken i.v.m. de sociale zekerheid (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid ...).

Ook bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen ...) geeft de sociale dienst in de mate van het mogelijke de nodige opvang en begeleiding.

Indien nodig wordt doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Meer info

Bij vragen of problemen kan je steeds terecht bij een van de maatschappelijke assistenten van de sociale dienst op volgend e-mailadres:

info.ocmw@boutersem.be

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst zijn:

  • Melissa Demeer
  • Dorien Devroe
  • Niky Pauwels
  • An Vansteenvoort

 

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten