Provinciaal steunpunt bos

Het provinciaal steunpunt bos helpt de boseigenaar zijn bos te beheren. Dit gebeurt volgens de wensen van de boseigenaar, én met aandacht voor het economisch, ecologisch en sociaal aspect.

VOOR WIE?

Boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden ...) met vragen over bosbeheer, wetgeving of administratie.

WAARVOOR KAN JE TERECHT BIJ HET PROVINCIAAL STEUNPUNT BOS?

  • Advies en ondersteuning bij het beheer van jouw bos / de opmaak van een natuurbeheerplan / bosbeheerwerken en herbebossing / de openstelling van het bos
  • Een verkennend terreinbezoek
  • Administratieve ondersteuning (kapmachtigingen, subsidies, wetgeving ...)

CONTACTEER HET STEUNPUNT BOS

Het provinciaal steunpunt bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Afhankelijk van waar jouw bos gelegen is en de inhoud van jouw vraag, kan je terecht bij één van de bosconsulenten.

Voor de regio ZUID-HAGELAND is dit:

Algemeen:

Boscompensatie- en uitbreiding: