Openbare onderzoeken

Projectnummer 2020097051 - Ruilverkavelingscomité Willebringen - de aanleg van een fietspad, fase D - Meldertsestraat - openbaar onderzoek van 2/10/2020 tot 31/10/2020

Projectnummer 2020110032 - Moczara M. - het slopen van een zonevreemde woning en het herbouwen van de woning op dezelfde plaats - Boststraat 51 - openbaar onderzoek van 9/10/2020 tot 7/11/2020

Projectnummer 2020050446 - Nieuw openbaar onderzoek - Guilliams Green Power - grondwaterwinning - Dalemstraat 11 - openbaar onderzoek van 12/10/2020 tot 10/11/2020

Projectnummer 2020120415 - verkaveling voor het creëren van 1 lot - Nieuwstraat 92 - openbaar onderzoek van 22/10/2020 tot 21/11/2020

Projectnummer 2020121670 - verkaveling voor het creëren van 2 loten - Pastoriestraat tussen nr. 48 en 54 - openbaar onderzoek van 29/10/2020 tot 17/11/2020