Openbare onderzoeken

Projectnummer 2021124969 - Deputter-Vanluyten - oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw - Kumtichsestraat 45 - openbaar onderzoek van 27/09/2021 tot en met 26/10/2021

Projectnummer 2021134647 - Platteau - afsplitsen van een deel van een lot voor een nieuwe ontwikkeling - Eksterstraat 14A - openbaar onderzoek van 30/09/2021 tot en met 29/10/2021

Projectnummer 2021124634 - Diels-Van Eylen - afbreken van bestaande halfopen woning en bouwen van kantoor voor vrije beroepen en 4 appartementen - Leuvensesteenweg 286 - openbaar onderzoek van 01/10/2021 tot en met 30/10/2021

Projectnummer 2021133440 - Stevago - bouwen van een groepswoningbouwproject - Kerkomsesteenweg 43-45 - openbaar onderzoek van 04/10/2021 tot en met 02/11/2021

Projectnummer 2021140280 - Piot-Janssens - verbouwen en uitbreiden van een woning - Smisveldstraat 73 - openbaar onderzoek van 25/10/2021 tot en met 23/11/2021

Projectnummer 2021156756 - Vermaut-Van de Kerkhof - creëren van 1 lot voor een eengezinswoning in open bebouwing - Smisveldstraat 20 - openbaar onderzoek van 26/10/2021 tot en met 24/11/2021

Projectnummer 2021161729 - Briké - aanbouwen van een veranda - Kerkomsesteenweg 108 - openbaar onderzoek van 29/10/2021 tot en met 27/11/2021

Openbaar onderzoek digitale atlas

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. 

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be. Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken.

Omgeving

tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Vandaag gesloten

Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen).

! Omwille van wegenwerken in de Smidstraat/Neervelpsestraat en Stationsstraat is het gemeentehuis moeilijk bereikbaar. Voor up-to-date informatie over de werken en de omleidingen kan je terecht op https://www.wegenenverkeer.be/boutersem

De gemeentediensten zijn steeds telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.