Openbare onderzoeken

Projectnummer 2020163585 - Dierenasiel Tienen VZW - de aanvraag gaat over de   omvorming van een voormalig rundveebedrijf tot dierenasiel. Men wenst de exploitatie, die nu gevestigd is in woongebied in Tienen, over te brengen naar een rundveestal in agrarisch gebied. Er zullen maximum 25 honden en 90 katten opgevangen worden. De opslag van 400 liter gevaarlijke producten en 10.000 liter gas wordt eveneens aangevraagd - gelegen Doornstraat 1 - openbaar onderzoek van 16/2/2021 tot 17/3/2021

Projectnummer 2021/616-617 - Stedenbouwkundig attest - Miss Miyagi bv - aanvraag voor het omvormen van een oude hoeve tot collectief woonproject met 3 wooneenheden, een collectieve ruimte en gedeelte tuin, waarbij de bestaande volumes zoveel mogelijk behouden, verbouwd of herbouwd worden - Nieuwstraat 65 - openbaar onderzoek van 25/2/2021 tot 26/3/2021

Projectnummer 2020171757 - Savonet N. - aanleg van een zwembad of zwemvijver en regularisatie tuinhuis - openbaar onderzoek van 10/3/2021 tot 8/4/2021

Projectnummer 2021016126 - De Beer Stijn -  bouwen van 3 aaneengesloten duplexwoningen, 27 woningen die gegroepeerd zijn tot 6 bouwblokken, ondergrondse parkeergarage, bovengrondse fietsenstalling en aanleggen van een wadi - Eksterstraat - openbaar onderzoek van 24/3/2021 tot 22/4/2021 

Projectnummer 2021015272 - De Beer - verkaveling 7 loten - Kerkomsesteenweg - openbaar onderzoek van 15/3/2021 tot 13/4/2021