Gewestplan

Het gewestplan geeft de bestemming van een stuk grond weer (woongebied, agrarisch gebied, KMO-zone, natuurgebied,....).
De bestemming van een gewestplan kan wijzigen door een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Meer info

Je kan het gewestplan raadplegen via Geopunt.