Gewestelijke RUP

Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk)

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk) werd opgemaakt naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe ondergrondse aardgasvervoerleiding door Fluxys N.V.

De Vlaamse regering heeft op 30 april 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk) definitief vastgesteld.

Je kan het GRUP downloaden via de website van de Vlaamse overheid.

 

Hoegaardse Valleien

Met dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ' Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur ‘Hoegaardse Valleien' wordt het gebied ‘Molenbeek-Jordaanbeek-Fonteinbeek-Bosbeek’ gelegen ten noord-oosten van de kern van Meldert, ten oosten van de kern van Honsem en ten zuiden van de kern van Willebringen herbestemd naar natuurgebied met als overdruk Grote eenheid natuur ‘Hoegaardse Valleien’.

De Vlaamse regering heeft op 20 februari 2004 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur ‘Hoegaardse Valleien’ definitief vastgesteld.

Je kan het GRUP downloaden via de website van de Vlaamse overheid.