Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijkstructuurplan (GRS) werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 januari 2009.

Meer info

Het GRS bestaat uit drie delen:

  • het informatief gedeelte
  • het richtinggevend gedeelte
  • het bindend gedeelte

Het goedgekeurd GRS ligt samen met het goedkeuringsbesluit, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening.