Gemeentelijk natuur- en ontwikkelingsplan (GNOP)

De gemeente beschikt over een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan of afgekort GNOP (1996).
Het GNOP omschrijft het beleid dat het gemeentebestuur zal voeren op het vlak van natuurbehoud.
Boutersem is immers een landelijke gemeente waar nog heel veel natuur valt te ontdekken.
De gemeente kent zijn eigen problemen en troeven op gebied van natuurbehoud.
Om dit unieke Boutersem te behouden : Velp-en Jordaanvallei, akkes en weilanden, open ruimten, waterpartijen, parken, holle wegen en bossen, heeft het gemeentebestuur het noodzakelijk gevonden om werk te maken van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

In het GNOP worden de bestaande natuurwaarden beschreven en de acties die op korte- en lange termijn worden voorzien om de natuurwaarden te beschermen en de aanwezige gebieden met hoge natuurwaarde verder uit te bouwen.

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u