Amfibieëntunnel

Amfibieëntunnels in de Lubbeeksestraat.

Ten  oosten van de Lubbeeksestraat, net ten zuiden van de Moergracht en de Velp,  bevinden zich een aantal vijverplassen die de paaiplaats vormen voor amfibieën. 
De Lubbeeksestraat vormt voor de amfibieën tijdens de trek een grote barrière.  In de Lubbeeksestraat zijn momenteel al twee ondertunnelingen onder de straat, met daartussen vaste schermen.
Er bestaat echter een grote trek net ten zuiden (richting Merelstraat) van deze constructie. Zo werden op deze plaats in 2004  meer dan 3000 amfibieën overgezet door de plaatselijke groep van Natuurpunt.
De  bestaande infrastructuur werd aangevuld met een nieuw scherm net ten  zuiden van de bestaande constructie, over een afstand van 100 meter.
Padden kunnen maximaal  een afstand van 100 meter afleggen langs de geleidingswand tot aan een tunnel, zo niet kunnen ze sterven van uitputting. 
Op de laatste 80 meter waarover nog  trek werd waargenomen, maar die niet in aanmerking komen voor vaste schermen, wordt met een tijdelijk scherm en ingegraven emmers gewerkt. Vrijwilligers zorgen voor het leegmaken van de emmers en het overzetten van de amfibieën.