Poetsdienst

Wanneer je omwille van ziekte, handicap of ouderdom hulp nodig hebt bij het wekelijkse onderhoud van je woning en je geen andere hulp hebt, kan je een beroep doen op de poetsdienst. 

Voorwaarden

De poetshulp mag je helpen bij het gewone wekelijkse onderhoud van het bewoonde gedeelte van de woning. 

Mogelijke taken kunnen zijn : 

 • stof afnemen 
 • het onderhoud van de vloeren 
 • stofzuigen, dweilen en/of schuren 
 • sanitair en keuken onderhouden 
 • de stoep kuisen 
 • de ramen wassen
 • ...

Dit is afhankelijk van de grootte van de woning en van wat je zelf nog kan. 

Poetshulp wordt aangeboden per halve dag (3u48'). Wanneer en hoeveel hulp je krijgt, zal bepaald worden in overleg met de maatschappelijk werker. 
De dienst houdt zoveel mogelijk rekening met je voorkeur van de dagen waarop de poetshulp langskomt. 

Procedure

Je kan zelf telefonisch of schriftelijk een aanvraag indienen, maar de aanvraag kan ook gebeuren door buren, familie, huisarts, ziekenhuis, … Je kan ook langskomen op de Sociale Dienst. De maatschappelijk assistente komt aan huis om na te gaan welke hulp er nodig is, het aantal dagen, de duur van de hulp,… Ze bespreekt de taken die de verzorgende op zich zal nemen en onderzoekt de financiële gezinstoestand om de prijs per uur vast te stellen. Elke aanvraag wordt aan de OCMW-Raad  (Vast Bureau) voorgelegd. 

Kostprijs

De bijdrage is afhankelijk van de gezinssamenstelling  en het inkomen.  

Volgende inkomsten worden in aanmerking genomen: 

 • de inkomsten van de aanvrager 
 • de inkomsten van de personen met wie de aanvrager een huishouden vormt; 
 • de inkomsten van andere personen met wie de aanvrager samenwoont en die van dezelfde generatie zijn. 

Als ‘inkomen’ wordt beschouwd: 

 1. Beroepsinkomen:
 • loontrekkenden: netto-inkomsten 
 • zelfstandigen: laatst gekende netto-belastbaar bedrag 
 1. Sociale uitkeringen: netto bedrag
 2. Andere inkomsten:
 • onroerende goederen: kadastraal inkomen (eigen woning is vrijgesteld) 
 • kapitaal betreffende afstand en/of verkoop van onroerende goederen gedurende de laatste 10 jaar  

Bij het begin van elke maand wordt afgerekend voor de voorbije maand.  

Contact

Thuisdiensten
Nu gesloten

Adres
Oude baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten