Poelenproject

In het kader van het Europees jaar van Natuurbehoud (1995) besliste de gemeente Boutersem een poelenproject uit te werken. Er werd een oproep gedaan naar geïnteresseerde burgers. In de loop van 1996 werden er 8 poelen aangelegd.  

Amfibieën leven zowel in het water als op het land. Aan het water vertrouwen ze hun nageslacht toe en op het land zoeken ze hun voedsel. In principe zijn alle gronden met een gemiddelde najaarsgrondwaterstand 100 cm beneden maaiveld geschikt voor de aanleg van poelen. 

Deze bodems vallen samen met de natte valleibodems van de Velp, de Jordaan, de Molendriesbeek, de Eikenveldbeek, de Vondelbeek, de Kleine Vondelbeek en de Kleinbeek, daar waar bronnen of zijpen voorkomen. 

De fauna en flora rond een poel vormen een eigen levensgemeenschap, die afhankelijk is van allerlei omgevingsfactoren. Het is aan te raden een poel zo dicht mogelijk bij de reeds aanwezige ecologische infrastructuur zoals hagen, houtkanten, bosjes, … aan te leggen. Deze plaatsen vormen een goede leefomgeving voor kikkers, salamanders, dotterbloemen, rietkragen e.d. Maar ook vogels en zoogdieren profiteren van deze omgeving. Vele dieren gebruiken deze kleine landschapselementen als permanente verblijfplaats als voedsel- of voortplantingsgebied, als toevluchtsoord of overwinteringsgebied. Natuurreservaten VZW verspreidt een zoekkaart. Met deze kaart kan je alle bij ons voorkomende amfibieën (kikker, padden en salamanders) op naam brengen. 

Contact

Milieu
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
milieu@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten