Participatief budget

Wil je een eigen participatieproject indienen? De gemeente Boutersem stelt jaarlijks de inwoners in staat om een eigen participatievoorstel te doen. Hiervoor wordt in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien. Voorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden, tot uiterlijk de eerste week van februari. De gemeenteraad weegt de verschillende voorstellen tegen elkaar af. Voor de beoordeling gelden volgende criteria:

  • het doel wordt precies omschreven en gemotiveerd;
  • het voorstel toont aan in welke mate het ten gunste komt van het algemeen belang en deelbelangen overstijgt;
  • de haalbaarheid op korte termijn wordt aangetoond door een concrete planning en een overzicht van concrete acties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van mensen, middelen en materialen.

Hoe Indienen?

  • via mail aan: secretariaat@boutersem.be
  • via post aan: Gemeente Boutersem - t.a.v. Secretariaat - Neervelpsestraat 11 - 3370 Boutersem
  • je kan het ook bezorgen in het Gemeentehuis

Maak hierbij vermelding van ‘Voorstel participatief budget’

Voorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden, tot uiterlijk de eerste week van februari.

Meer info

Details over alle inspraakmogelijkheden vind je in het ‘Reglement Burgerparticipatie’. Je kan het ook opvragen bij de gemeente.

Algemene reglementen

Gerelateerde items

Contact

Secretariaat
Nu gesloten

Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 64
secretariaat@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten