Participatief budget

Wil je een eigen participatieproject indienen? De gemeente Boutersem stelt jaarlijks de inwoners in staat om een eigen participatievoorstel te doen. Hiervoor wordt in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien.

Voorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden, tot uiterlijk de eerste week van februari.

De gemeenteraad weegt de verschillende voorstellen tegen elkaar af. Voor de beoordeling gelden volgende criteria:

  • het doel wordt precies omschreven en gemotiveerd;
  • het voorstel toont aan in welke mate het ten gunste komt van het algemeen belang en deelbelangen overstijgt;
  • de haalbaarheid op korte termijn wordt aangetoond door een concrete planning en een overzicht van concrete acties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van mensen, middelen en materialen.

Hoe Indienen?

Dat kan door jouw voorstel te mailen naar secretariaat@boutersem.be

of af te geven in het gemeentehuis of te bezorgen via de post aan:

Gemeente Boutersem
t.a.v. Secretariaat
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem

Maak hierbij vermelding van ‘Voorstel participatief budget’

Tot en met 8 februari 2023 heb je tijd om een voorstel voor 2023 in te dienen.

Meer info

Details over alle inspraakmogelijkheden vind je in het ‘Reglement Burgerparticipatie’. Je kan het ook opvragen bij de gemeente.

Algemene reglementen

Gerelateerde items

Contact

Secretariaat
Nu gesloten

Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 64
secretariaat@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00