Opleiding burenbemiddeling voor vrijwillige bemiddelaars

Gepubliceerd op maandag 7 nov 2022 om 13:38
Wil je zelf burenbemiddelaar worden? Volg dan vanaf februari 2023 de opleiding, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Burenbemiddeling

Woon of werk je in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant, dan hebben wij iets voor jou. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van een eigen aanbod burenbemiddeling. In het voorjaar 2023 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het Provinciehuis te Leuven.

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat. 

Interesse?

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.

Meer informatie?

Meer informatie kan je vragen via:

burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

016 26 78 41 

De opleiding in het voorjaar 2023 is gepland op volgende data:

  • maandag 27 februari
  • vrijdag 3 maart
  • maandag 6 maart
  • dinsdag 14 maart
  • vrijdag 17 maart
  • maandag 20 maart

en dit telkens van 9 u tot 17 u.

Inschrijven

Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid en politie) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.