Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling van het natuurgebied Butselbos - openbaar onderzoek van 15/10/2022 tot en met 15/11/2022. https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie
 • Projectnummer 2022121320 - Guy Bergans - plaatsen van een terrasoverkapping - Honsemsestraat 35A - openbaar onderzoek van 20/10/2022 tot en met 18/11/2022
 • Projectnummer 2022112768 - AV Ruilverkavelingscomité Willebringen - opkuisen perceel langs Meldertsestraat (ruilverkaveling) en compenserende bebossing perceel Velpestraat (ruilverkaveling) - openbaar onderzoek van 03/11/2022 tot en met 02/12/2022
 • Projectnummer 2022114907 - Gertjan Liekens - creëren van 3 kavels voor open bebouwing met behoud van de bestaande woning op lot 2 - openbaar onderzoek van 17/11/2022 tot en met 16/12/2022
 • Projectnummer 2022122526 - Pierre Van Esch - vellen van zieke sparren, aangetast door letterzetter - openbaar onderzoek van 17/11/2022 tot en met 16/12/2022
 • Openbaar onderzoek ontwerp-besluit sectorale voorwaarden windturbines en bijhorende ontwerp-plan-MER - van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 - omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • Openbaar onderzoek ontwerp van beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant en bijhorende milieueffectenrapportage - openbaar onderzoek van 01 december 2022 tot en met 01 maart 2023
  https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/news_items/2721
 • Openbaar onderzoek ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - openbaar onderzoek van 01 december 2022 tot en met 01 maart 2023 - https://youtu.be/YFHgZdHk0Ek - https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/

  Meer info

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00