Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht:

 • Projectnummer OMV_2024021872 - INTOP-AXIOS - Verkavelingsaanvraag voor oprichten van drie halfopen bebouwingen op lot 1, lot 2 en lot 3 voor residentiële ééngezinswoning. Bestaande loods op lot 3 blijft behouden. Lot 4 wordt uit verkaveling gesloten omdat dit niet in woongebied gelegen is. Bestaande bebouwing dient eerst gesloopt te worden - Leuvensesteenweg 134 - Openbaar onderzoek van 23 mei 2024 tot en met 21 juni 2024
 • Projectnummer OMV_2024046792 - Landmeterskantoor Vanderwegen - Verkaveling Werenberg - Werenberg 12-14 - Openbaar onderzoek van 23 mei 2024 tot en met 21 juni 2024
 • Projectnummer OMV_2024053111 - Vertessen Cynthia - Verbouwen en renoveren van een woning en het slopen van een garage - Klein-Heidestraat 51 - Openbaar onderzoek van 23 mei 2024 tot en met 21 juni 2024
 • Projectnummer OMV_2024063046 - Vossen Bruno & Suetens Annick -  Beperkt reliëfwijziging - Vertrijksestraat 32 - 32A - Openbaar onderzoek van 12 juni 2024 tot en met 11 juli 2024 
 • Projectnummer OMV_2024063579 - Jonas Herbiest & Sofie Becelaere - afbraak en nieuwbouw eengezinswoning - Broekstraat 12 - openbaar onderzoek van 13 juni 2024 tot en met 12 juli 2024

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Varia openbare onderzoeken

Overzicht:

Andere openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Overzicht:

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00