Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Projectnummer OMV_2023156250 - Vandeput Evelien & Michiels Marnix - Herbouwen van een hoevewoning in open bebouwing - Hertenstraat 13 - openbaar onderzoek van 01 februari 2024 tot en met 01 maart 2024.
 • Projectnummer OMV_2023161475 - Vertessen Cynthia - Plaatsen van een omheining binnen 5m van de Velpe - Klein-Heidestraat 51 - Openbaar onderzoek van 15 februari 2024 tot en met 15 maart 2024
 • Projectnummer OMV_2023140356 - De Beer Stijn - Afbreken bestaande bungalowwoning en achterliggende loodsen en oprichten van twee duurzame woonvolumes met in totaal 23 woonentiteiten en kantoorruimte/appartement - Leuvensesteenweg 266 - 268 - 270 & 272 - Openbaar onderzoek van 15 februari 2024 tot en met 15 maart 2024
 • Projectnummer OMV_2023125253 - Guilliams Immo Projects - Bouwen van twee ééngezinswoningen - Malendriesstraat 166-168 - Openbaar onderzoek van 22 februari 2024 tot en met 22 maart 2023
 • Projectnummer OMV_2024007494 - Fluvius System Operator - Slopen bestaande HS-cabine in aluminium en plaatsen van distributiecabine in crepistructuur - Openbaar onderzoek van 22 februari 2024 tot en met 22 maart 2024

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/Andere openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu open

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00