Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Projectnummer 2023005682 - Wilmaerts Lien - Vervangen van buitenschrijnwerk van bijgebouw - openbaar onderzoek van 23 februari 2023 tot en met 24 maart 2023
 • Projectnummer 2022169412 - Stefaan Van Winkel - creëren van een lot voor halfopen bebouwing - openbaar onderzoek van 02 maart 2023 tot en met 31 maart 2023
 • Projectnummer 2022150347 - Hans Hofkens - plaatsen van zonnepanelen op de grond - openbaar onderzoek van van 02 maart 2023 tot en met 31 maart 2023

  Meer info

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu open

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
omgeving@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten