Ondersteuning Oekraïne

We leven intens mee met de inwoners van Oekraïne die in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Ons land wenst Oekraïners op de vlucht te ondersteunen. Ook onze gemeente wil hulp aanbieden.

Crisisopvang 

Er is een grote nood aan tijdelijke crisisopvang: een kwalitatieve slaapplaats en sanitair. Onze gemeente is daarom gestart met het opstellen van een inventaris van mogelijke opvangplaatsen.

Heb je ruimte vrij en ben je bereid enkele Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen? Neem dan contact met het Sociaal Huis. Dat kan op volgende manieren:

Hulpgoederen


Vanaf 23 maart zamelt de Gemeente Boutersem ook hulpgoederen in voor Oekraïne. Voortaan kan je elke woensdag- en zaterdagvoormiddag tussen 10 u en 12 u hulpgoederen binnenbrengen in het inzamelpunt: de pastorie van Boutersem, Dorpsstraat 15

Vanuit de regio is er vraag naar specifieke goederen. Je kan de lijst met goederen die op dit ogenblik nodig zijn, onderaan deze pagina terugvinden. We vragen aan onze inwoners om uitsluitend materiaal te doneren dat op de lijst staat en alles op voorhand goed te sorteren en in dozen te steken. Dit om onze vrijwilligers niet te overladen met extra werk.

Deze goederen worden naar Oekraïne gebracht. Indien er hulpgoederen nodig zouden zijn voor Oekraïense vluchtelingen in Boutersem zullen we hiervoor een bijkomende oproep doen.   

We danken alvast iedereen die zich inspant om dit drama te helpen opvangen.   

We zijn op zoek naar volgende materialen:

- Basis hygiëne artikelen 

- Eten met lange houdbaarheidsdatum

- Dekens  

- Thermisch ondergoed 

- Tenten, matrassen, slaapzakken 

- Medicijnen (pijnstillers, antibiotica, first aid kits ...) 

- Medische hulpmiddelen (bloedstelpende materialen, medische instrumenten, verband...) 

- Elektrische generatoren 

- Rolstoelen en krukken 

- Zaklampen Voor inzamel- en andere steunacties roepen we burgers op om zich aan te sluiten bij acties van NGO’s zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, SOS Kinderdorpen ... 

Je kan ook een bijdrage storten via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be