Omgevingshandhaving

Omgevingshandhaving zorgt voor een (be)leefbare gemeente

Het gemeentebestuur hecht in de komende jaren bijzonder belang aan omgevingshandhaving. Om de (be)leefbaarheid van onze gemeente te kunnen bewaren en bewaken, is een actief beleid rond de regels inzake stedenbouw en milieu noodzakelijk.

De gemeenteraad heeft daartoe in zitting van 25 augustus 2022 een ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd. Dit beleidsplan dient als leidraad zodat er efficiënt en doelmatig kan opgetreden worden. 

In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu. De overtredingen die hieronder behoren, volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. De handelingen die in de prioriteiten staan opgesomd, zullen proactief gescreend en gecontroleerd worden.

Maar dat betekent geenszins dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor overtredingen die als niet-prioritair staan gemerkt. Ook deze zullen worden geconstateerd.

De handhavingstaken worden uitgevoerd in samenwerking met Interleuven. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. De handhavers van Interleuven staan in nauw contact met zowel de politiediensten, de gemeentediensten als met de hogere overheid en het parket.

Je kan het beleidsplan Omgevingshandhaving raadplegen via Bekendmakingen > Bekendmakingen Bestuursorganen (zoekterm 'omgevingshandhaving') of rechtstreeks via onderstaande link:

Beleidsplan Omgevingshandhaving 2022-2025

Verder zal je in Info Boutersem regelmatig een artikel over een handhavingsproblematiek kunnen terugvinden die ingaat op de regelgeving.

Heb je in de toekomst werken gepland, vergeet dan niet vooraf te informeren bij de dienst stedenbouw of er een omgevingsvergunning vereist is.

Boutersem is sinds 2024 aangesloten bij het Vlaams Handhavingsplatform (VHP). Dit heeft als doel alle informatie rond handhaving gecentraliseerd, uniform, real-time en beveiligd ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten en instanties.

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten