Occasionele verkoop

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter door verenigingen, scholen en particulieren

Verenigingen, sportclubs en scholen die een verkoop (wafels, kalenders, hamburgers, hotdogs, snoep, soep, koekjes, car-wash, drank, …) organiseren ten voordele van de eigen werking of voor een goed doel, zijn verplicht vooraf een machtiging voor occasionele verkoop aan te vragen bij het gemeentebestuur. Dit geldt ook voor particulieren die een verkoop organiseren ten voordele van een goed doel. 

Wat valt niet onder deze occasionele verkoop? Eetfestijnen, verkopen van tombolaloten, steunkaarten, pannenkoekenfestijn met verkoop en verbruik in het lokaal/zaal, … 

Belangrijk om te weten:  

  • De verkoop moet occasioneel blijven. 
  • Tijdens de verkoop dienen de verkopers zich te identificeren, dit kan aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.  
  • Bij de verkoop van voedingsproducten dient men de geldende reglementen (FAVV) na te leven. 
  • Verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen tot het uitoefenen van verkopen. 

Procedure

Beperkt de verkoop zich tot de gemeente Boutersem, dan dien je een aanvraag via het formulier op het E-loket in. Deze aanvraag/vergunning is volledig gratis. 

Indien de verkoop plaatsheeft in en buiten de gemeente Boutersem dien je een vergunning aan te vragen bij Agenstschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin je meldt wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Dit is kosteloos en je ontvangt dan een vergunning die je kan tonen als er controle is en men er naar vraagt.  

Contact

Lokale economie
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 74
lokaleeconomie@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten