naar inhoud

Gelieve overhangende takken te verwijderen

03 september ’20 (do)
De gemeentelijke technische dienst merkt op dat er vaak takken overhangen aan fietspaden, voetpaden, trage wegen (doorgang moet open blijven), verkeersborden, straatnaamborden, straatmeubilair, ...


Daarom wordt aan de inwoners opgeroepen om tijdig takken te snoeien en zelf de buitenkant van de tuin op te volgen wanneer één van bovenstaande feiten zich kunnen voordoen.

In eerste instantie probeert de technische dienst eerst mondeling de inwoner hierover aan te spreken.

In tweede instantie - wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven of wanneer de technische dienst de inwoner niet kan bereiken (wegens niet thuis) - zal er een aangetekend schrijven verstuurd worden waarop een termijn staat aangegeven waarbinnen de snoeiwerken moeten gebeuren.

Wanneer deze termijn overschreden wordt, zal de technische dienst gevorderd worden om de snoeiwerken uit te voeren op kosten van de betrokken inwoner.

Nieuwsoverzicht