naar inhoud

Meten is weten - tel je mee?

31 augustus ’20 (ma)
Telraam: een eerste grootschalig burgeronderzoek naar verkeersstromen in je straat.

Mobiliteit, verkeerveiligheid en milieu zijn tegenwoordig hot topics, en geven dan ook vaak aanleiding tot verhitte discussies op allerhande sociale media. De milieu-impact van gemotoriseerd verkeer staat ook meer en meer in de belangstelling. Trillingen en geluidshinder, fijn stof, stikstofoxides en de klimaatverandering door CO2-uitstoot hebben een grote impact op de kwaliteit van onze leefomgeving.

In 2018 werd met de actie ‘curieuzeneuzen’ het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit uitgevoerd. In analogie daarmee werd nu het Telraam project gelanceerd, een eerste grootschalig burgeronderzoek naar verkeersstromen in je straat.

Telraam is een eenvoudig en voordelig toestel dat verkeersstromen (individueel zowel voetgangers, fietsers, automobilisten als zwaarder verkeer) telt en daarbij ook hun snelheid registreert.

De telgegevens worden door de burgers geleverd, die hierdoor leren over het verkeer in hun straat en wijk. Tegelijkertijd zorgen ze voor betrouwbare verkeerstellingen die het mobiliteitsbeleid onderbouwen. De telgegevens vormen de basis voor aanpassingen aan infrastructuur, verkeerslichten, rijrichting, ze kunnen verkeersplannen beter en efficiënter maken en helpen bij de herinrichting van de publieke ruimte.

Telraam is gemakkelijk te installeren. Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een van de verdiepingen met zicht op de straat. Nodige vereisten zijn een Wi-Fi netwerk om de data naar de centrale databank door te sturen, en een nabij stopcontact om het toestel van stroom te voorzien.

Telraam is een initiatief van TML (Transport & Mobility Leuven), Mobiel 21 en Waan.zin met steun van het Smart Mobility Belgium fonds van de federale overheid.

Meer info over het project:
https://telraam.net/

Wil je aan dit burgeronderzoek deelnemen?

Laat dit dan weten voor eind oktober aan mark.hanssens@boutersem.be

Je koopt het toestel zelf aan, maar de gemeente betaalt de aankoop terug als je - na installatie - de telgegevens over een periode van drie maanden met de mobiliteitsdienst van de gemeente gedeeld hebt.

De dienst mobiliteit maakt een selectie van de meest geschikte plaatsen om een telraam te installeren en neemt dan contact voor verdere concrete afspraken en het afsluiten van het contract over gebruik en terugbetaling van de aankoop tussen jou en de gemeente.

Nieuwsoverzicht