naar inhoud

Corona: Vlaams Beschermingsmechanisme ondernemingen

13 augustus ’20 (do)
Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen.

Vlaams Beschermingsmechanisme 

Naar aanleiding van de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen besliste de Vlaamse Regering om een Vlaams beschermingsmechanisme (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme) voor bedrijven in te voeren. Het beschermingsmechanisme is een antwoord op de toenemende vraag vanuit verschillende sectoren (o.m. marktkramers, foorkramers, eventsector, horeca, retail, …) naar bijkomende ondersteuning en kan men beschouwen als een aanvulling op eerdere premies.

We vatten de meest relevante bepalingen samen:

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen van de coronahinderpremie of de compensatiepremie én die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen hebben van 6.996,89€ en als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

Bovendien komen ook de zaken die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli n.a.v. de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit vloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen in aanmerking.

Let op: ondernemingen die vrijwillig gesloten blijven, ontvangen geen steun.

Steunbedrag

Het steunbedrag verschilt per onderneming en is gelijk aan 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode (augustus/september) in 2019. De maximale steun bedraagt 15.000€.

Dit maximum geldt niet in volgende gevallen:

  • Zaken die minder dagen geopend zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar: halvering van het steunbedrag
  • Bepaalde groepen zelfstandigen in bijberoep: halvering van het steunbedrag
  • Traiteurs, cateraars, en alle zaken waar maaltijden worden verbruikt, die geen witte kassa gebruiken: max. 3.000€.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2000€ aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Aanvragen

Het beschermingsmechanisme moet tussen 1 oktober en 15 november worden aangevraagd.


Steunfonds voor aardappeltelers

Van toepassing op aardappeltelers met bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Aan te vragen uiterlijk op 28 augustus via volgend aanvraagformulier:

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/aanvraagformulier_vergoeding_covid-19_aardappelen_-_versie_05082020.pdf


Steunfonds voor siertelers

Van toepassing op professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen en die in de periode van 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (categorie A) of minimaal 50% (categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Aan te vragen uiterlijk op 11 september via volgend aanvraagformulier:

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/aanvraagformulier_vergoeding_covid-19_sierteelt.pdf

 

Meer info via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

 

Nieuwsoverzicht