naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

06 augustus ’20 (do)
De waterstanden staan momenteel zo laag dat de gouverneur van Vlaams Brabant een captatieverbod instelt voor alle waterlopen. Het verbod geldt vanaf donderdag 6 augustus '20 voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen op het captatieverbod zijn:

  • het capteren van water uit de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne;
  • het capteren van water uit de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NB;
  • het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid;
  • het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Momenteel is droogteniveau afgekondigd. Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie neemt elke provincie maatregelen om zoveel mogelijk te vermijden: 

  • dat er een drinkwatertekort ontstaat
  • dat ecologisch kwetsbare waterlopen schade ondervinden 
  • dat er gezondheidsrisico’s ontstaan voor mens of dier door de verminderde waterkwaliteit van de waterlopen.

Lees meer via onderstaande link: 

https://pers.vlaamsbrabant.be/gouverneur-breidt-captatieverbod-in-vlaams-brabant-uit

Nieuwsoverzicht