naar inhoud

2021 brengt nieuwe mogelijkheden tot participatie

14 december ’20 (ma)
Wil je een eigen voorstel in de begroting laten inschrijven? De gemeente Boutersem wil inwoners in staat stellen een eigen begrotingsvoorstel te doen. Voortaan wordt hiervoor in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien.

De gemeenteraad zal de verschillende voorstellen tegen elkaar afwegen. Voor de beoordeling gelden volgende criteria:

  • het doel wordt precies omschreven en gemotiveerd;
  • het voorstel toont aan in welke mate het ten gunste komt van het algemeen belang en deelbelangen overstijgt;
  • de haalbaarheid op korte termijn wordt aangetoond door een concrete planning en een overzicht van concrete acties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van mensen, middelen en materialen.

Hoe indienen?

Tot 9 februari 2021 heb je tijd om een voorstel voor 2021 in te dienen.

Dat kan door jouw voorstel te mailen naar secretariaat@boutersem.be

of af te geven in het gemeentehuis of te bezorgen via de post aan:

Gemeente Boutersem
t.a.v. Secretariaat
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem

=> Maak hierbij vermelding van ‘Voorstel participatief budget’


Details over alle inspraakmogelijkheden vind je in het ‘Reglement Burgerparticipatie’ via

https://www.boutersem.be/thema/2034/burgerparticipatie

Je kan het ook opvragen bij de gemeente.

Nieuwsoverzicht