naar inhoud

Opleiding burenbemiddeling voor vrijwillige bemiddelaars

08 april ’21 (do)
Wil je zelf burenbemiddelaar worden? Volg dan vanaf april de opleiding, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Burenbemiddeling

Woon of werk je in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant, dan hebben wij iets voor jou. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, ... Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle zes opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Interesse?

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen.

Meer info:

www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool - vaardigheden)

www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling

Meer informatie kan je vragen via:

burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

016 26 78 41

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op volgende data:

  • vrijdag 23 april
  • vrijdag 30 april
  • vrijdag 7 mei
  • woensdag 12 mei
  • donderdag 20 mei
  • vrijdag 28 mei

en dit telkens van 9 u tot 17 u.

Gelet op de maatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Inschrijven:

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan:

burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.

Voor meer uitleg i.v.m. het lokaal project burenbemiddeling kan je terecht bij het OCMW. 

Nieuwsoverzicht
burenbemiddeling

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten

Lees meer artikels over