naar inhoud

Belangrijke info buurthuis & wijkschool Willebringen

13 juni ’22 (ma)

Als gemeentebestuur heb je de verantwoordelijkheid over de openbare veiligheid.

Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer ernstig.

Naar aanleiding van recente bevindingen van de gemeentelijke technische ploeg over de staat van de openbare gebouwen op de site Willebringen (Buurthuis + schoolgebouw), werd er door het college onmiddellijk extra onderzoeken aangevraagd.

Zowel een doorlichting bij een externe firma, een onderzoek bij InterLeuven als ook een rondgang van de brandweer.

Op basis van de diverse adviezen en het doorslaggevende brandweeradvies zijn we helaas tot de conclusie moeten komen dat het niet langer verantwoord is om het buurthuis Willebringen ter beschikking te stellen.

Daarom zal er met onmiddellijke ingang geen verhuur meer doorgaan. Voor de lopende reservaties wordt naar een alternatief gezocht met de betrokken partijen.

Rond het buurthuis zal een veiligheidsafspanning worden opgezet. Dit om buren, passanten, verkeer en kinderen te beschermen tegen vallende brokstukken.

Dit impliceert meteen ook dat de schoolkinderen het buurthuis niet meer kunnen gebruiken.

Wat het schoolgebouw betreft, kan mits enkele voorzorgsmaatregelen het lopende schooljaar voor het wijkklasje afgerond worden op de site Willebringen.

De staat van het schoolgebouw laat evenwel niet toe dat de wijkschool hier herstart op 1 september.

Voor deze wijkklas wordt er een alternatief aangeboden door hen op te nemen in de wijkschool te Neervelp.

Daar kunnen vanaf volgend schooljaar aldus 2 wijkklassen starten.

De school zal een persoonlijke communicatie voeren met de ouders.

Voor de betrokken ouders, voor de oudercomités en voor de buurtbewoners wordt er een info vergadering georganiseerd op maandagavond 20 juni om 20u00 in de Kerk te Willebringen. Ook de brandweer zal hierbij aanwezig zijn.

Nieuwsoverzicht

Verhuur

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 74
e-mail
dienstverhuur@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u