naar inhoud

Boutersem geselecteerd als één van de meest ambitieuze steden en gemeenten inzake onthardings- en vergroeningsbeleid in de bebouwde kom

18 mei ’22 (wo)
De gemeente Boutersem werkte een ambitieus projectvoorstel uit voor groenblauwe dooradering in de bebouwde kom na een subsidie oproep van de Vlaamse regering.

Boutersem diende als 1 van 39 gemeenten haar voorstel in en werd geselecteerd. Bovendien is Boutersem één van de zes kandidaten waarvan het project als ‘sterk’ beoordeeld is. Samen met tien andere steden en gemeenten krijgt Boutersem nu de kans haar ambitie waar te maken.

De subsidie oproep was gericht naar de meest ambitieuze steden en gemeenten in Vlaanderen die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid. Dit via concrete projecten, beleidsverankering en het opnemen van een ambassadeursrol. Vlaanderen investeert dit jaar ruim 9,5 miljoen euro in deze tien geselecteerde groenblauwe dooraderingsprojecten. De geselecteerde gemeenten worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders. Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein als ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk worden. 

Boutersem kan nu van start gaan met haar onthardingsproject ‘Kleine Vondelbeek’. Hierbij koppelt de gemeente verschillende maatregelen in de vallei van de Kleine Vondelbeek aan een duidelijke groenblauwe as die door de kern loopt. De vallei van de Kleine Vondelbeek wordt een robuuste, waarneembare en functionele publieke ruimte in het centrum van Boutersem. Dit transformatieproject zal de vallei ten noorden en ten zuiden van de Leuvensesteenweg verbinden. De niet-bebouwde delen worden via planologische ruil van bebouwing gevrijwaard, de verharding en bebouwing worden sterk verminderd. De ruimte wordt verder geherwaardeerd door tal van constructies te slopen en meer ruimte voor water en natuur te creëren. Het kerngebied wordt bevestigd en geherwaardeerd als moeras- en overstromingsgebied. In de randen komt een pad dat de verschillende toegangen tot het gebied verbindt. Dat pad vormt een belangrijke schakel in het netwerk van trage wegen. Op deze manier wordt o.a. een bijkomend rustgevend dorpspark gecreëerd dat de verbinding maakt van de kern en faciliteiten met de school en de assistentiewoningen. Een park waar ook ruimte is voor ontspanning.

Het officiële startmoment van de Groenblauwe dooraderingsprojecten is vrijdag 1 juli 2022. De gemeente Boutersem zal dit project in de nazomer verder gedetailleerd toelichten aan het brede publiek.  Bij eventuele vragen over of meer uitleg rond dit project kan u contact opnemen met omgeving@boutersem.be

Nieuwsoverzicht
facebook_twitter_gecombineerd1200628_Pagina_1 (4).jpg

Omgeving

tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u