naar inhoud

Proefopstelling snelheidsbeperkende maatregelen in de Lubbeeksestraat

17 mei ’22 (di)

Ingevolge de vele klachten en vaststellingen dat de weggebruiker de snelheidsbeperking van 50 km/u in de Lubbeeksestraat niet respecteert, vooral op het gedeelte tussen de Kerkomsesteenweg en de Merelstraat, zal er met ingang van 19 mei, bij wijze van proefopstellen signalisatie geplaatst worden op de rijweg. Langs de aanwezige fietssuggestiestroken zullen er op meerdere plaatsen bakens geplaatst worden zodanig dat er op die locaties beurtelings verkeer van toepassing is. Hiermee wordt verwacht dat er minder snel gereden zal worden.

Daarnaast is er ook vastgesteld dat de Lubbeeksestraat onterecht wordt gebruikt als sluiproute door verkeer van en naar Binkom, om de Kerkomsesteenweg te vermijden bij drukte (schoolbegin en -einde). De snelheidsbeperkende maatregelen in de Lubbeeksestraat zijn dus ook bedoeld als filters om sluipverkeer te ontraden ter hoogte van de schoolomgeving. Dit om de fietsroute van en naar de school veiliger te maken.

Half juli zal deze proefopstelling geëvalueerd worden en zal er, mogelijks na aanpassingen, al dan niet beslist worden om permanente snelheidsremmers aan te brengen.

Voor inlichtingen, opmerkingen of suggesties kan men steeds contact opnemen met de dienst mobiliteit via openbaardomein@boutersem.be of via 016 72 10 79.

Nieuwsoverzicht