naar inhoud

Hulp Oekraïne

01 maart ’22 (di)
We leven intens mee met de inwoners van Oekraïne die in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Ons land wenst Oekraïners op de vlucht te ondersteunen. Ook onze gemeente wil hulp aanbieden.

Er is een grote nood aan tijdelijke crisisopvang: een kwalitatieve slaapplaats en sanitair. Onze gemeente is daarom gestart met het opstellen van een inventaris van mogelijke opvangplaatsen.

#plekvrij

Heb je ruimte vrij en ben je bereid enkele Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen? Neem dan contact met het Sociaal Huis. Dat kan op volgende manieren:

Ook andere ondersteuning die je wil bieden, kan je via het formulier doorgeven. Het inzamelen van materiële hulp wordt momenteel nog verder bekeken.

Voor inzamel- en andere steunacties roepen we burgers op om zich aan te sluiten bij acties van NGO’s zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, SOS Kinderdorpen ... 

Je kan ook een bijdrage storten via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be

Nieuwsoverzicht