naar inhoud

Aanleg fietspaden Neervelpsestraat

16 februari ’22 (wo)
We blijven hard werken aan een verkeersveilig Boutersem met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker op onze wegen/openbaar domein. Graag stellen wij het eerstvolgende project “aanleg fietspaden Neervelpsestraat” in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer voor.

Kadering van het project en visie gemeente Boutersem

Het project aanleg fietspaden Neervelpsestraat past in het relanceplan van Vlaams minister Lydia Peeters. Hierbij worden heikele punten waar verkeersveiligheid in gedrang komt op korte termijn aangepakt in afwachting van een definitieve oplossing. Deze projecten zijn quickwins die zonder veel administratie aangepakt kunnen worden. Dit terwijl voor andere ingrepen vaak administratief omslachtige procedures nodig zijn: bv. een omgevingsvergunning, projectplannen,...

Binnen Vlaams-Brabant zijn in het kader van deze quickwins 8 projecten geselecteerd. Boutersem is de eerste gemeente binnen onze provincie waar dit zal plaatsvinden. Dit specifieke project heeft als doel op korte termijn de situatie ter hoogte van het op- en afrittencomplex op de Neervelpsestraat verkeersveiliger en aangenamer te maken. Dit in afwachting van een groter project op eerder lange termijn.


Wat staat er precies te gebeuren?

Agentschap Wegen en Verkeer legt langs de Neervelpsestraat in Boutersem gescheiden fietspaden aan, meerbepaald op het stuk net voorbij het op- en afrittencomplex van de E40, aan de kant van de dorpskern van Vertrijk. Dit over een afstand van driehonderd meter. Het fietspad zal zich bevinden op de stroken die momenteel, vooral door vrachtwagens, gebruikt worden als parkeerstroken. De strook waar vandaag het gemarkeerde fietspad ligt, zal fungeren als bufferstrook.    


Timing en impact op het verkeer

De werken zullen in totaal een drietal weken duren. Ze zullen in twee fasen opgesplitst worden. In een eerste fase zal de aannemer werken langs de weghelft voor de rijrichting Boutersem, in de tweede fase is de weghelft voor de rijrichting Neervelp aan de beurt. 

Impact voor fietsers: In de tweede fase zullen de fietsers op de weghelft waar de werken plaatsvinden (rijrichting Neervelp) even moeten oversteken en het fietspad aan de andere kant van de weg moeten gebruiken.  

Impact voor gemotoriseerd verkeer: Automobilisten zullen tijdens de werken geen hinder ondervinden.


Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-fietspaden-neervelpsestraat

Nieuwsoverzicht