naar inhoud

Proefopstelling van verkeersdrempel in Doornstraat

20 januari ’22 (do)
In de Doornstraat werd bij wijze van proefopstelling een verkeersdrempel schuin over de rijweg geplaatst. Dit niet zozeer om het verkeer af te remmen maar eerder om het afstromend oppervlaktewater bij hevige regenval af te leiden naar de langs gelegen Rottenbeek.

Met dergelijke eenvoudige ingrepen trachten we wateroverlast te voorkomen of in ieder geval te beperken voor de lager gelegen woningen. Later zal in het ontwerp van de geplande wegenis- en rioleringswerken hier ook een aanpassing aan het wegdek opgenomen worden.

Nieuwsoverzicht