naar inhoud

Openbaar onderzoek

05 januari ’22 (wo)
Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115).

Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd  (artikel 4.2.11 van het DABM). Uw

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 is vanaf 14 januari terug te vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel);
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0-272 – GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

Meer info

Meer informatie vindt u terug op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).

Nieuwsoverzicht