naar inhoud

Plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

15 december ’21 (wo)
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.

Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3/12/2021.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.  

Kennisgeving/ontwerp-MER

De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op de website van het Team Mer, bij Departement Omgeving – Afdeling BJO en op het gemeentehuis dienst Omgeving.

https://omgeving.vlaanderen.be/inspraak-kennisgevingsnota-plan-mer-windturbines

https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-over-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines

Download de kennisgeving/ontwerp-MER

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier

  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel
Nieuwsoverzicht