naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gewijzigde verkeerssituatie in Vertrijk: invoering zone 30

24 november ’21 (wo)

Gewestwegen doorkruisen Vertrijk

Doordat de Stationsstraat en de Smidstraat naar het op- en afrittencomplex van de E40 leiden, trekken ze verkeer aan van ver buiten Boutersem. Daarom zijn het gewestwegen.

Terzelfdertijd snijden deze wegen Boutersem doormidden en lopen ze door de bebouwde kom van Vertrijk. Dat creëert een moeilijke verkeerssituatie.

De voorbije maanden heeft het Vlaamse Agentschap Voor Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek heraangelegd om zo onder meer de trillingen voor omwonenden te verminderen. De gemeente heeft deze werken benut om - ten laste van het gemeentebudget - de voetpaden opnieuw aan te leggen.

Samen met deze werken wijzigde de verkeerssituatie

Op het kruispunt tussen de Smidstraat en de Stationsstraat is de voorrang van rechts afgeschaft.

Doordat deze gewestwegen druk bereden zijn en door het hart van de bebouwde kom lopen, is een een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld. De invoering van een ‘zone 30’ vermindert niet enkel het risico op ongevallen maar reduceert vooral ook het risico op zware letsels bij fietsers of voetgangers.

Zo heeft een voetganger een overlevingskans van 95 % als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km/u, maar overleeft gemiddeld slechts 55 % van de voetgangers een botsing aan 50 km/u. Deze ‘zone 30’ is uitgebreid naar de aantakkende wegen, daar waar dit nog niet het geval was. In de ‘zone 30’ zullen regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd.

De uitgevoerde werken zijn slechts een eerste stap. De Smidstraat is te smal voor een fietspad. In overleg met de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is daarom beslist een bestaande wegelverbinding die aan de noordzijde parallel loopt met de Smidstraat uit te bouwen tot een volwaardig fietspad. Dit fietspad zal opgenomen worden in het bovenlokaal functioneel fietspadennetwerk.

Bijgaand kaartje geeft de wegen weer (in het rood aangeduid) waar voortaan de snelheidsbeperking van 30 km/u geldt.

AWV plaatst (gepland na deze week) borden ‘zone 30’ in een grotere - en duidelijkere - afmeting.

Nieuwsoverzicht