naar inhoud

Openbaar onderzoek ruilverkaveling Willebringen

17 november ’21 (wo)
Het herverkavelingsplan is klaar voor het eerste officiële onderzoek. Elke eigenaar en gebruiker krijgt een toedeling voorgesteld. Bij sommige eigenaars is dit gekoppeld aan zakelijke rechten die overgedragen worden op de nieuwe kavels.

De gemeente Boutersem, waar de zetel van de ruilverkaveling gelegen is, is bevoegd voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

Momenteel lopen er twee openbare onderzoeken voor ruilverkaveling Willebringen:

  • Openbaar onderzoek toedeling, vanaf 18 november gedurende 30 kalenderdagen
  • Openbaar onderzoek zakelijke rechten, vanaf 18 november gedurende 15 kalenderdagen.

De lijsten liggen eveneens ter inzage op het gemeentehuis van Boutersem. De gegevens van uw perceel kan u komen inkijken enkel op afspraak bij de dienst omgeving. Een afspraak vastleggen kan per e-mail via omgeving@boutersem.be of telefonisch via 016 72 10 50. De gemeente Boutersem volgt hierbij de richtlijnen van gegevensbescherming strikt op.

Bezwaren kan u schriftelijk afgeven op het gemeentehuis. De burgemeester verzamelt alle bezwaren en maakt na de onderzoeksperiode een proces-verbaal op.

Heeft u vragen over het onderzoek? Voor inhoudelijke vragen of persoonlijke opmerkingen maakt u best een afspraak via het secretariaat van de ruilverkaveling. Het secretariaat van de ruilverkaveling is beschikbaar van 18 november tot en met 17 december 2021 in CC Boutersem, Kerkomsesteenweg 55, Boutersem:

  • Elke voormiddag tussen 9u30 en 12u kan u zonder afspraak langskomen om een kaart af te halen. Hierop kan u zelf de ligging van uw nieuwe percelen terugvinden. U kan ook langskomen om de overzichtskaarten van het hele gebied in te kijken zoals de kaart met erfdienstbaarheden en de kaart met natuurontwikkelingszones (art36.2)
  • Een toelichting over uw persoonlijke toedeling kan door een afspraak te maken via de digitale afsprakenkalender. Vermeld uw telefoonnummer en de referentie zoals vermeld op uw toedelingsdocument. Als u hulp nodig heeft voor het vastleggen van een afspraak, kan u vanaf 16 november 2021 bellen op het nummer 016 31 17 50 tussen 9.30 u en 12 u. Een afspraak duurt 25 minuten. Kom voorbereid naar uw afspraak en breng de opgestuurde documenten mee. Verdere vragen kan u stellen via e-mail: info.rvkwillebringen@vlm.be
  • Bezwaren kan u schriftelijk afgeven op het gemeentehuis van Boutersem.  U kan dit mondeling toelichten op een zitdag en schriftelijk indienen. De voorzitter van de ruilverkaveling is op dinsdag beschikbaar om u te helpen met de formulering indien nodig. De ingediende bezwaren bezorgt het secretariaat van de ruilverkaveling tijdig aan de burgemeester van de gemeente Boutersem. Hij verzamelt alle ingediende bezwaren tijdens het openbaar onderzoek.
Nieuwsoverzicht