naar inhoud

Geen ijzelbestrijding op recent vernieuwde straten

09 november ’21 (di)
Wegens de in 2021 uitgevoerde wegenwerken mag er deze winter in een aantal straten geen strooizout gebruikt worden voor de ijzelbestrijding op deze trajecten.

De recent aangelegde cementgebonden toepassingen (bv. betonverhardingen, lijnvormige elementen, betonstraatstenen, cementgebonden voegvulling in allerlei verhardingen en dergelijke), zijn echter nog niet bestand tegen de inwerking van het strooizout. Signalisatie zal aangebracht worden om de weggebruiker te waarschuwen. Uiterste voorzichtigheid is de boodschap!

Concreet gaat het over:

Willebringen 

 • Willebringsestraat: vanaf de brug over de Fonteinbeek (wegversmalling/verkeersremmer ter hoogte van het pompstation) tot de grens met Kumtich
 • Nieuw aangelegde fietspaden in de Willebringsestraat
 • Hertenstraat
 • Torenhofstraat: werfzone tussen begin bebouwde kom Torenhofstraat tot kruispunt Hertenstraat, vanaf begin werken januari 2022

Kerkom

 • Kumtichsestraat: gedeelte waar nieuw betonnen wegdek werd aangelegd
 • Inclusief het kruispunt met de Kerkomsesteenweg
 • Koppeleikenstraat: vanaf het kruispunt Kerkomsesteenweg tot ter hoogte van nr 24, het einde van de asfaltverharding

Vertrijk

 • Kruispunt Smidstraat - Stationsstraat
 • Smidstraat
 • Neervelpsestraat ter hoogte van verkeersremmer (begin bebouwde kom)

Roosbeek

 • Kolemveldstraat
 • Spoorwegstraat
Nieuwsoverzicht