naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Respecteer onze landbouwwegen

20 oktober ’21 (wo)
Landbouwwegen zijn niet bedoeld voor doorgaand verkeer. De veiligheid van de zwakke weggebruiker blijft hierin voorop staan.

Bericht van het bestuur:

Door de vele openbare werken voelt Boutersem momenteel aan als één grote openbare werf. Wanneer de opportuniteit zich voordoet na lang gelobby en/of hard voorbereidend werk, moet het ijzer gesmeed worden wanneer het warm is. De werken moeten worden uitgevoerd of de budgetten en bijhorende verbeteringen aan onze infrastructuur worden ofwel elders toegewezen ofwel uitgesteld. En uitstel is niet aangewezen.  

De wegenwerken brengen overlast met zich mee. Dat valt niet te ontkennen. Hoewel de nutsbedrijven en de (onder)aannemers de werven maximaal op elkaar proberen afstemmen, vraagt het veel inspanning van de burgers. De voorziene omleidingen doen verschillende vragen rijzen. Zo warden er reeds vragen aan het gemeentebestuur gesteld om iets te doen aan het sluipverkeer door landbouwwegen als gevolg van de omleidingen. Evenals verzoeken voor het tegenovergestelde: landbouwwegen open te stellen om omleidingen in te korten.   

Omleidingen worden voorafgaandelijk door bevoegde instanties afgetoetst aan een aantal criteria. Voorop staat steeds de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Verder wordt rekening gehouden met de te verwachten verkeersintensiteit. Dit wordt bekeken in functie van de aard van de weg. Daartegenover staat de last van de omleiding, waarvan een bestuur zich terdege bewust is. De situatie wordt uitvoerig doorgesproken met de eigen diensten en met de politie. De politie adviseert op basis van terreinkennis, cijfergegevens en veiligheidscriteria de omleiding. Alle betrokken belangen worden zorgvuldig afgewogen en de veiligheid staat centraal.  

Op landbouwwegen die voor inwoners vaak een oplossing voor het omleidingsleed lijken, worden er geregeld gevallen van verkeersagressie, ongevallen of schadegevallen vastgesteld. Helaas vindt ook het sluipverkeer zijn weg naar de lokale landbouwwegen. Met alle begrip voor de overlast door de omleidingen blijft het bestuur bij het geadviseerde standpunt dat landbouwwegen niet geschikt zijn om grootschalige omleidingen op te vangen. Er blijft dan ook de oproep om de verbodsbepalingen te blijven respecteren. Politiecontroles worden hiertoe ook ingezet. 

Nieuwsoverzicht