naar inhoud

Plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 Landbouwbeleid 2023-2027

16 augustus ’21 (ma)
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-202. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22/07/2021.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021.  


Kennisgeving/ontwerp-MER

De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op de website van het Team Mer, bij de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij), op de website van de initiatiefnemer, op het gemeentehuis en op de website(s) van de betrokken gemeenten en steden.

De volledig verklaarde kennisgeving kan worden geraadpleegd:
> via de website van het Team Mer   
> via de website van Departement Landbouw en Visserij


De bevolking kan tot en met 14 september 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier:

  https://omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

  Departement Omgeving

  Team Mer, Plan-MER 0272

  Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 Brussel

 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be

  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel);

 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Nieuwsoverzicht

Omgeving

tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Vandaag gesloten

Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen).

! Omwille van wegenwerken in de Smidstraat/Neervelpsestraat en Stationsstraat is het gemeentehuis moeilijk bereikbaar. Voor up-to-date informatie over de werken en de omleidingen kan je terecht op https://www.wegenenverkeer.be/boutersem

De gemeentediensten zijn steeds telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. 

Op dinsdag is er geen avonddienst meer. Ook telefonisch zijn de diensten op dinsdagavond niet bereikbaar.

Lees meer artikels over