naar inhoud

Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg

13 juli ’21 (di)
Na het bouwverlof (vanaf de eerste week augustus) starten de wegenis en rioleringswerken Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg in de deelgemeente Kerkom.

De werken situeren zich op de Kerkomsesteenweg (gedeelte tussen het kruispunt Malendriesstraat/Kumtichsestraat en de grens met Binkom), op de Koppeleikenstraat (vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot halfweg de straat thv woning nr. 24) en een klein stukje van de Kumtichsestraat (vanaf het kruispunt van de Kerkomsesteenweg)

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren slaan Aquafin en Fluvius de handen in elkaar om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel te bouwen. Het regenwater zal via buffergrachten naar de Eksterbeemdenbeek vloeien. Het vuilwater zal opgevangen worden in een nieuw pompstation naast de beek en dat zal het water richting de Kumtichsestraat verpompen. Vanaf daar loopt het richting de zuiveringsinstallatie van Vissenaken.

De werken zijn hoofzakelijk in opdracht van Aquafin maar er wordt ook een klein stukje riolering aangelegd in opdracht van Fluvius. De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Er komen in de Kerkomsesteenweg nieuwe fietspaden en een middeneiland om het doorgaand verkeer af te remmen. Ook de bushaltes worden verhoogd.

Ook gaan er werken aan de nutleidingen uitgevoerd worden. Het deels nog aanwezige bovengronds net wordt ondergronds gebracht en andere ondergrondse nutleidingen worden waar nodig vervangen. Zo gaat de watergroep investeren in het volledig vervangen van de nog aanwezige leidingen in vezelcement.

En niet te vergeten wordt er zoals steeds bij dergelijke projecten rekening gehouden met de voorkoming van wateroverlastproblemen. Daarvoor worden er zowel langs de Koppeleikenstraat als langs de Kerkomsesteenweg brede buffergrachten voorzien. Het water zal bij hevige regenval kunnen gebufferd worden om zoveel mogelijk te laten infiltreren en gecontroleerd te laten afvoeren.

De werken gaan zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd worden, maar de desbetreffende wegen zullen tijdelijke onderbroken moeten worden. Ook het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriesstraat zal moeten afgesloten worden hetgeen voor de bewoners van Kerkom grote omleidingen zullen teweegbrengen.

Wat gebeurt eerst

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken starten, voorlopig enkel in de Koppeleikenstraat, vanaf 9 augustus 2021.

Wanneer starten de rioleringswerken

Vanaf maandag 16 augustus 2021 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke duur
1 Koppeleikenstraat 16/8/2021 eind oktober 2021
2 Kumtichsestraat 2e helft september 2021 eind oktober 2021
3 Kerkomsesteenweg begin oktober 2021 juli 2022


Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

De werkzaamheden starten in de Koppeleikenstraat die vanaf begin augustus tot begin oktober afgesloten wordt. Vanaf begin oktober tot minimum half oktober moet het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriensstraat/Kumtichstraat afgesloten worden voor de heraanleg. Aansluitend starten dan de werken op de Kerkomstesteenweg en zal deze onderbroken worden tot de grens met Binkom (Lubbeek).

Hinder en bereikbaarheid

Voor de omwonende zal er steeds naar gestreefd worden om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het doorgaand verkeer zal afhankelijk van de fase waaraan gewerkt wordt omgeleid worden. De grootste verkeerhinder zal zich voordoen vanaf half oktober 2021 tot begin april 2022.


Digitaal infomoment over deze werken vindt plaats op dinsdag 10 augustus 2021 om 19u30.

Meer informatie over het infomoment vind je via: https://www.boutersem.be/activiteitendetail/913/digitale-infoavond-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Meer informatie over de werken via: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg

Nieuwsoverzicht