naar inhoud

Werken verbindingsriolering Kerkomsesteenweg Kerkom

15 september ’21 (wo)
De aanleg van de riolering in de Koppeleikenstraat is nagenoeg uitgevoerd, er kan gestart worden met de werken voor de heraanleg van het wegdek. Volgens de planning kan half november de eerste laag asfalt geplaatst worden (onderlaag).

In een volgende fase worden de rioleringswerken in de Kumtichsestraat op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot ter hoogte van nr 24 aangevat. Deze werken starten op 20/09/2021 en duren tot midden november. Er zal tijdelijke doorgang voor plaatselijk verkeer in de Kumtichsestraat mogelijk zijn van vermoedelijk 05/10/2021 tot 26/10/2021. Eind oktober is de heraanleg van de rijweg in beton voorzien.

Vanaf 06/10/2021 zal ook het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat / Malendriesstraat gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Ten laatste op 26/10/2021 zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd.

Langs de Kerkomsesteenweg op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kumtichsestraat/Malendriesstraat tot de grens met Binkom zullen er vanaf 26/10/2021 voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen. Gedurende een 3 tal weken zal er vanaf dan ernstige hinder zijn voor het doorgaande verkeer (plaatselijk verkeerslichten met alternerend verkeer). Het is dus aangewezen om deze omgeving zoveel mogelijk te vermijden.

De werkzaamheden in opdracht van de afdeling Wegen en verkeer voor het plaatsen van verkeersverlichting Boutersemstraat met de Tiensesteenweg (Binkom) zijn nagenoeg achter de rug – dit kruispunt wordt midden volgende week (week van 20/09) opnieuw opengesteld voor alle verkeer.


Meer informatie over de werken via: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg

Nieuwsoverzicht