naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aanpassing van de plannen Smidstraat

07 juni ’21 (ma)
Update van de plannen naar aanleiding van de online infosessie van 10 mei over de wegenwerken in de Neervelpsestraat, Smidstraat en Stationsstraat in Boutersem. Meerdere deelnemers uitten toen hun bezorgdheid over het kruispunt Smidstraat x Stationsstraat.

De organisatoren beloofden om uw meldingen te bespreken en te bekijken of er verbeteringen inzake fietsveiligheid voorzien kunnen worden. Ondertussen vond er overleg plaats tussen Wegen en Verkeer en de gemeente en is de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid samengekomen.

Volgende extra maatregelen worden voorzien:

  1. Fietssuggestiestroken op elke tak van het kruispunt: zo kan de fietser zich veiliger opstellen t.o.v. het autoverkeer. Vanuit het centrum van Vertrijk kan de fietser zich midden op de Stationsstraat opstellen voor de haaientanden om zo vlotter en veiliger linksaf de Smidstraat in te rijden. 

  2. Overfietsbare betonstrook: kom je uit de richting van het station en wil je aan het kruispunt linksaf richting centrum, dan begeef je je als fietser midden de rijbaan. Ook hier geven de fietssuggestiestroken aan dat dit kan. De wagens achter je moeten stoppen (vergeet niet aan te geven dat je linksaf wilt). Zo hoef je enkel het toekomend verkeer gade te slaan. Oversteken kan direct aan het kruispunt want de betonnen strook tussen het rode fietspad en de rijweg wordt zo aangelegd dat je hier comfortabel overheen kan fietsen.

  3. Zone 30 km/uur: vanaf basisschool De Notelaar tot aan de wegversmalling iets voorbij de Kerkweg wordt een zone 30 ingevoerd. Daarbovenop wordt het parkeren geschrankt geregeld zodat een natuurlijke snelheidsremmer ontstaat.

  4. Zebrapad Smidstraat: aan het toegangspad naar de achterliggende voetweg (t.h.v. de Smidstraat 5D) leggen we een zebrapad aan. In een zone 30 wordt dit normaal niet gedaan, maar omdat de gemeente deze voetweg wil opwaarderen ontstaat er een verzamelende locatie voor voetgangers. Om de zichtbaarheid van voetgangers die deze oversteekplaats gebruiken te vergroten komt er zowel voor als achter het zebrapad een parkeerverbod.

Je vindt de aangepaste situatie op het kaartje op de website van Wegen en verkeer.

https://www.wegenenverkeer.be/werken/neervelpsestraat/smidstraat-onderhoud-wegdek-heraanleg-voetpaden-en-herinrichting-kruispunt

 
Nieuwsoverzicht