naar inhoud

Tractorsluis Smisveldstraat

26 mei ’21 (wo)
Spijtig genoeg hebben we moeten constateren dat heel wat automobilisten de tractorsluis in de Smisveldstraat proberen te omzeilen. Meerdere bestuurders proberen de sluis te ontwijken door via het aanpalende veld te rijden.

Dit niet enkel ter hoogte van de tractorsluis, maar over de volledige lengte van de weg. Volgens buurtbewoners rijdt men langs beide kanten regelmatig over het veld en dit zelfs tussen de maïs door. Daarnaast rijden ook meerdere bestuurders zich vast in de modder.

Ondanks de correcte en duidelijke signalisatie blijven heel wat automobilisten de maatregelen negeren. Dit met heel wat schade, zowel aan de voertuigen als aan de landbouwgrond tot gevolg. Niet alleen getuigt dit van weinig respect voor de landbouwers, het brengt ook verschillende kwetsbare landschapselementen in gevaar.

Landbouwers leggen de grasstroken aan om erosie te bestrijden, akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Die grasstroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien heel wat diersoorten in de winter van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. Als de strook toch betreden wordt, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang.

Het is dus belangrijk voor zowel jezelf, de landbouwers als voor de natuur om deze maatregelen te respecteren. Ook de Vlaamse Landmaatschappij wil iedereen oproepen om geen grasstroken te betreden.

Meer info via Vlaamse Land Maatschappij

foto: VeD - dienst communicatie

Nieuwsoverzicht