naar inhoud

Informatie over de veegwerken

01 april ’21 (do)

De gemeente doet reeds meerdere jaren beroep op een gespecialiseerde firma voor het onkruidvegen langs de gemeentewegen, omdat het gebruik van pesticide niet meer is toegelaten. In eerste instantie is het de bedoeling om de kruidgroei langs boordstenen, wegranden en randen van voet- en fietspaden van bij het begin zo veel mogelijk weg te vegen (hoe dieper het onkruid zich wortelt hoe moeilijker het is weg te krijgen). De werken die uitgevoerd worden zijn dus niet louter veegwerken.

In dat opzicht wordt er soms met verschillende machines gewerkt. Waar nodig wordt er een machine die uitgerust is met zware staaldraad onkruidborstels op pad gestuurd, waarmee het onkruid wordt losgemaakt. Deze borstels zijn minder geschikt voor echte veegwerken waardoor er bv. steentjes niet opgezogen worden.

In een nabehandeling met een machine uitgerust met veegborstels wordt dit dan wel beoogd.

We hebben samen met u en vele andere burgers moeten vaststellen dat het beoogde resultaat niet naar wens is.

De Firma Road Sweeping is een bedrijf waarmee we al meerdere jaren op een positieve manier hebben kunnen samenwerken. Het verwondert ons dus ten zeerste dat de huidige manier van werken niet naar behoren is en we hebben hun daar wel degelijk op gewezen.

We verwachten dus dat dit wordt opgelost.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


Er worden veegwerken uitgevoerd vanaf 22 maart 2021. Deze werken zullen ongeveer een week duren. Graag propere straten? Zorg er dan voor dat je auto niet in de weg, en dus niet OP de weg staat ...

Het is vooraf moeilijk aan te geven welke straten precies op welke dag zullen gereinigd worden. Daarom wordt gevraagd om vanaf 22 maart - om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen - zo weinig mogelijk op de openbare weg te parkeren.

Het betreft onkruidveegwerken van straten, greppels, fietspaden en stoepranden.

Nieuwsoverzicht