naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

CORONA: nieuw ministerieel besluit

13 januari ’21 (wo)
Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 8 januari is het MB aangepast. 

Het "ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Je vindt het ministerieel besluit via 

https://www.boutersem.be/product/1858/corona-federale-maatregelen-ministeriele-en-andere-besluiten

Nieuwsoverzicht