naar inhoud

Burgerparticipatie: Twee broedplaatsen voor ijsvogels geïnstalleerd in de Snoekengracht

28 december ’20 (ma)
De gemeente Boutersem reserveert sinds dit jaar jaarlijks 10000 euro voor projecten aangebracht door inwoners. Er werden in 2020 maar liefst acht voorstellen ingediend. De gemeenteraad weerhield twee projecten: het opwaarderen van buurtwegen en broedplaatsen creëren voor ijsvogels.

Alexander Le Roy stelde een project voor om broedholtes voor ijsvogels te maken. Hierover oordeelde het gemeentebestuur: “Het project rond broedholtes voor ijsvogels is belangrijk vanuit het standpunt van biodiversiteit en versterkt een lokale troef van Boutersem: ons landschap en onze natuur. Het is eenvoudig te realiseren en kan een quick win worden.” 

Woensdagmorgen werden de broedplaatsen aangelegd in het natuurgebied De Snoekengracht. Twee kunstmatige holtes werden ingegraven in de oevers van de Velpe. De twee buizen langs de oever van de rivier, leiden naar de broedholte. Wanneer ijsvogels willen broeden graven ze tunnels in de bedding langs stromen, beekjes en rivieren. Helaas kunnen de vogels dit niet altijd zelf doen, omdat de grond soms te hard is. Daarom is het goed dat dit voor hen voorzien is. Op die manier kunnen ijsvogels hun kroost veilig boven het water grootbrengen.

De ijsvogel leeft langs waterlopen en poelen, en gaat er op zoek naar voedsel. De snoekengracht is één van de oudste natuurgebieden in de provincie Vlaams-Brabant. Daar heeft de Velpe dan ook voldoende dynamiek om natuurlijk te meanderen en dat is belangrijk voor de vogels.

Momenteel wordt er verder gewerkt aan de uitvoering van het andere goedgekeurde project, het opwaarderen van buurtwegen. Ook in 2021 kunnen er nieuwe initiatieven worden voorgesteld!

Nieuwsoverzicht