naar inhoud

Aangifteplicht geneutraliseerde wapens

17 december ’20 (do)

Door de aanpassing van de Wapenwet zijn geneutraliseerde wapens sinds 05 juni 2020 onderworpen aan de registratieplicht.

Het bezit, de overdracht, erfenis en invoer van geneutraliseerde wapens moeten voortaan geregistreerd worden.

Diegene die reeds in het bezit is van een geneutraliseerd wapen dient dit te melden bij de provinciale wapendienst voor 14 maart 2021 via een registratie-attest model 9 ter.

Elke overdracht van dergelijk wapen dient eveneens gemeld te worden aan de provinciale wapendienst door middel van het registratie-attest 'model 9 ter- overdracht'.

Let wel dat vuurwapens die voor 8 april 2016 werden geneutraliseerd (en die te herkennen zijn aan de proefbankstempel met de gekroonde leeuw) pas kunnen worden overgedragen naar iemand anders of overgebracht worden naar het buitenland nadat zij voorafgaand bij de Proefbank zijn aangeboden voor het aanbrengen van de nieuwe EU-markering conform de Europese richtlijn.

Waar kan je het registratie-attest 'model 9 ter' vinden?

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vergunningen/wapenvergunning

Aan wie het registratie-attest 'model 9 ter' overmaken?

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst wapens
Provincieplein 1
3010 Leuven

016 26 78 03

wapens@vlaamsbrabant.be

Nieuwsoverzicht